e-INFO

TERIMA KASIH JENGOK BLOG SAYA

ooooooooooooo

PERIHAL RADIO AMATUR

Radio Amatur (Ham Radio) adalah satu hobi dimana seseorang itu dapat berhubung dengan rakan yang lain secara individu atau berkumpulan diseluruh dunia dengan menggunakan gelombang radio.
Contohnya anda berada di Johor,anda boleh berhubungdengan rakan-rakan radio amatur lain yang berada di Perlis,Perak,Kelantan dan tak kira dimana diseluruh Malaysia amnya menggunakan frekuansi 144Mhz-148Mhz secara percuma.
Perhubungan ini dilakukan dengan menggunakan suara atau isyarat-isyarat lain seperti Kod Morse(CW) atau kaedah digital lain.
Seseorang yang hendak menjadi pengendali radio amatur hendaklah lulus peperiksaan Radio Amateur Examination(RAE).Setelah lulus barulah boleh membuat permohonan bagi mendapatkan lesen radio amatur.
Di Malaysia,pihak yang memegang kuasa mengeluarkan lesen radio amatur ialah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia(SKMM).
Bayaran lesen kelas A ialah RM36.00 setahun manakala lesen kelas B buat masa ini ialah RM24.00 setahun.Setiap pengendali radio amatur mempunyai kod panggilan atau callsign tersendiri.
Di Semenanjung Malaysia,callsignnya ialah 9M2 dan 9W2,di Serawak 9M8 dan 9W8 manakala di Sabah ialah 9M6 dan 9W6.Sebelum menjadi pengendali radio amatur yang berlesen,seseorang itu dipanggil SWAL(ShortWave Listenen).
Setelah lulus RAE barulah seseorang itu boleh memancar dan berQSO di udara.
Maklumat lanjut mengenai peperiksaan RAE bolehlah diperolehi dengan mengunjungi laman web SKMM dari masa ke semasa.
http://www.skmm.gov.my

MY STICKER PARC PERLIS

MY STICKER PARC PERLIS

CLUB HAM'S

CLUB HAM'S

Hasimi B Abdullah (9w2cme)